Ulga na dziecko 2024. Komu nie przysługuje ulga na dziecko?

kc
10 lutego 2024 

Komu nie przysługuje ulga na dziecko? Warto wiedzieć, w jakich sytuacjach możliwość zmniejszenia podatku nie obowiązuje. Przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określają, kto i kiedy ma prawo odliczyć ulgę w corocznym zeznaniu podatkowym.Komu nie przysługuje ulga na dziecko?Ulga na dziecko nie przysługuje jeżeli rodzic posiada władzę rodzicielską, ale bez faktycznego wykonania. Uzasadnieniem skorzystania z ulgi nie są cykliczne kontakty ani konieczność płacenia alimentów.

Ulga nie przysługuje jeżeli uzyskujesz dochody wyłącznie opodatkowane 19% podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bądź działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (ryczałtem ewidencjonowanym, kartą podatkową).

Poza tym ulga nie przysługuje również zaczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych albo wstąpiło w związek małżeński.

Do kiedy PIT? Kiedy mija termin składania zeznania podatkowego? Do kiedy PIT? Kiedy mija termin składania zeznania podatkowego?

Ulga na dziecko - komu przysługuje?Ulga na dziecko przysługuje:

 • rodzicom,
 • opiekunom,
 • rodzicom zastępczym.

Kto może odliczyć ulgę na dziecko? Ulga dotyczy wyłącznie osób sprawujących faktyczną władzę rodzicielską nad niepełnoletnim dzieckiem. Rodzic albo opiekun zajmuje się wychowaniem dziecka i sprawuje pieczę nad jego majątkiem.

Ulga na dziecko 2024 - limit dochoduLimit dochodu nie dotyczy rodziców i opiekunów, którzy mają więcej niż jedno dziecko albo dziecko z niepełnosprawnością. Bez względu na wielkość zarobków, możesz skorzystać z ulgi na dziecko.

Ulga na dziecko 2024 - limit dochodu:

 • 56000 zł - jeżeli posiadasz jedno dziecko i nie jesteś w związku małżeńskim,
 • 112 000 zł - jeżeli samotnie wychowujesz jedno dziecko albo wychowujesz dziecko z drugim rodzicem i jesteście małżeństwem przez cały miniony rok.

Podane limity dochodu dotyczą kwoty rocznej opodatkowanej według skali podatkowej.

Jakie dodatki na dziecko przysługują w 2024 roku? Jakie dodatki na dziecko przysługują w 2024 roku?

Ulga na dziecko 2024 - ile wynosi?Ile wynosi ulga na dziecko?

 • 92,67 zł miesięcznie (1112,04 zł rocznie) na pierwsze dziecko,
 • 92,67 zł miesięcznie (1112,04 zł rocznie) na drugie dziecko,
 • 166,67 zł miesięcznie (2000,04 zł rocznie) na trzecie dziecko,
 • 225 zł miesięcznie (2700 zł rocznie).

Przedstawione odliczenie obejmuje oboje rodziców, opiekunów prawnych albo rodziców zastępczych będących w związku małżeńskim.Ulga na dziecko pełnoletnie - czy można odliczyć ulgę na dziecko pełnoletnie?Ulga na dziecko pełnoletnie obowiązuje do 25. roku życia jeżeli dziecko pobiera zasiłek pielęgnacyjny, rentę socjalną albo wciąż się uczy i suma jego dochodów (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychodów z ulgi dla młodych i ulgi na powrót nie przekracza dwunastokrotności kwoty renty socjalnej w wysokości, która obowiązuje w grudniu roku podatkowego.

Czy ulga na dziecko przysługuje obojgu rodzicom?Ulga na dziecko dotyczy łącznie obojga rodziców albo opiekunów a odliczenie od podatku odbywa się w dowolnej proporcji ustalonej przez strony.

Przy braku porozumienia:

 • rodzice albo opiekunowie odliczają kwotę w częściach równych jeżeli oboje rodziców sprawuje władzę rodzicielską po rozwodzie albo w trakcie separacji albo miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania rodziców czy opiekunów,
 • odliczenie w wysokości 100% stosuje osoba, u której dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Jeżeli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem wpiszcie ulgę na każde dziecko. Przy samodzielnym rozliczeniu ustalcie, w jakich proporcjach wpiszecie ulgę, np. po 50%.

Zwrot podatku za 2023. Kiedy zwrot podatku? Zwrot podatku za 2023. Kiedy zwrot podatku?

Jak odliczyć ulgę na dziecko?Ulgę odliczysz w corocznym zeznaniu podatkowym - PIT-37 albo PIT-36, PIT/O.

W zeznaniu należy podać liczbę dzieci oraz ich numery PESEL. Rodzice, opiekunowie prawni czy rodzice zastępczy są również zobowiązani do przedstawienia odpisu aktu urodzenia dziecka, zaświadczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, odpisu orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą czy zaświadczeniu o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Minimalne wynagrodzenie 2024. Ile wynosi najniższa krajowa 2024? Minimalne wynagrodzenie 2024. Ile wynosi najniższa krajowa 2024?

W niektórych przypadkach organ podatkowy może wymagać przedstawienia konkretnych dokumentów, np. odpisu aktu urodzenia dziecka czy zaświadczeniu o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Kara za odliczenie ulgi na dzieckoKara za odliczenie ulgi na dziecko obowiązuje jeżeli podatnik nie spełnia wymagań uprawniających do skorzystania z odliczenia. Wykroczenie skarbowe wiąże się z kara grzywny w wysokości od jednej dziesiątej do dwudziestokrotności wysokości minimalnego wynagrodzenia.
kc