Minimalne wynagrodzenie 2023. Ile wynosi najniższa krajowa po podwyżce?

kc
17 czerwca 2023 

Ile wynosi najniższa krajowa od lipca 2023 roku? Druga podwyżka wynagrodzenia wynika z przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W sytuacji, gdy prognozy wskazują, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wyniesie co najmniej 105 proc. konieczne jest ustalenie dwóch terminów podwyżek minimalnego wynagrodzenia.Podwyżka minimalnego wynagrodzenia od lipca 2023Od 1 lipca 2023 roku pensja minimalna wyniesie 3600 zł brutto. W stosunku do roku 2022 roku nastąpi wzrost o 19,6 proc. czyli łącznie 590 zł. Biorąc pod uwagę podwyżkę w lipcu br. płaca minimalna wzrosła o 105,7 proc. w stosunku do 2015 roku.

Od 1 stycznia br. najniższe wynagrodzenie wynosiło 3490 zł brutto. Podwyżka to wzrost o 15,9 proc. w stosunku do roku ubiegłego, co przekłada się na 480 zł.

Umowa zlecenie 2023. Jaka stawka godzinowa w nowym roku? Umowa zlecenie 2023. Jaka stawka godzinowa w nowym roku?

Najniższa krajowa na przestrzeni lat

  • od 1 stycznia 2015 r. - 1750 zł
  • od 1 stycznia 2016 r. - 1850 zł
  • od 1 stycznia 2017 r. - 2000 zł
  • od 1 stycznia 2018 r. - 2100 zł
  • od 1 stycznia 2019 r. - 2250 zł
  • od 1 stycznia 2020 r. - 2600 zł
  • od 1 stycznia 2021 r. - 2800 zł
  • od 1 stycznia 2022 r. - 3010 zł
  • od 1 stycznia 2023 r. - 3490 zł
  • od 1 lipca 2023 r. - 3600 zł

Najniższa krajowa 2023 - nettoNajniższa krajowa 2023 na rękę od 1 lipca wyniesie 2784 zł netto na umowie o pracę. W przypadku umowy zlecenia będzie to 2600 zł na rękę, a umowy o dzieło - 3254 zł.

Minimalne wynagrodzenie 2024Zgodnie z ostatnimi zapowiedziami rządu minimalne wynagrodzenie w 2024 roku ma wynieść 4242 zł brutto od 1 stycznia oraz 4300 zł od 1 lipca. Natomiast stawki godzinowe wzrosną do 27,70 zł od 1 stycznia oraz 28,10 zł od 1 lipca.

Wyrejestrowanie z urzędu pracy. Jak wyrejestrować się z urzędu pracy? Wyrejestrowanie z urzędu pracy. Jak wyrejestrować się z urzędu pracy?

Dwie planowane podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku są wymagane przez regulacje zawarte w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu w sytuacji inflacji, która osiąga wartość wyższą niż 5 proc.

Minimalne wynagrodzenie za pracęZgodnie z przepisami wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy musi wynosić minimum określoną kwotę i nie zależy od np. stażu pracy. Jeżeli pracodawca nie wywiąże się z obowiązku, musi liczyć się z karą wynikającą z naruszenia praw pracowniczych. Ustalaniem zajmuje się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które składa propozycję Radzie Ministrów. Następie odbywają się konsultacje z Radą Dialogu Społecznego. Podwyżki płacy minimalnej wpływają na poprawę sytuacji osób należących do najsłabiej zarabiających.

Umowa na okres próbny 2023 - zmiany, obowiązki, wymagania Umowa na okres próbny 2023 - zmiany, obowiązki, wymagania
kc